Aloitus > ESR-toimenpideohjelma

ESR-toimenpideohjelma

Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma

ESR-ohjelmassa on valtakunnallinen osio ja neljä alueellista osiota. Manner-Suomessa toteutettava Euroopan sosiaalirahaston ohjelma jakautuu valtakunnalliseen ja alueelliseen osaan. Valtakunnallisiin teemojen mukaisiin hankkeisiin ohjataan noin puolet ESR-rahoituksesta. Ne, kuten alueellisista osioistakin rahoitettavat hankkeet, toteutetaan alueilla. Etelä-Suomella, Länsi-Suomella, Itä-Suomella ja Pohjois-Suomella on oma alueellinen osionsa, joka perustuu alueiden työllisyys-, elinkeino- ja osaamisstrategioihin.

ESR:n valtakunnalliset kehittämisohjelmat

Opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttavat ESR-ohjelmaa omien kehittämisohjelmiensa kautta. Lisätietoja opetusministeriön ESR-ohjelmista. Lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriön ESR-ohjelmista.

Itä-Suomi erityisasemassa

Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma on kansallinen koko Suomea koskettava ohjelma. Itä-Suomi on tässä ohjelmassa erityisasemassa - sillä on ainoana alueena oma rahoituskehyksensä ja se saa rahoituksensa erillään valtakunnallisesta osiosta. Valtakunnallista ohjelmaosiota toteutetaan siis Itä-Suomen ulkopuolella teemakohtaisesti. Myös Itä-Suomessa voidaan osallistua valtakunnallisten teemojen toteutukseen, mutta omalla ohjelman rahoituskehyksellä.

Lisää tietoa ESR-ohjelmasta rakennerahastot.fi -sivustolta ja esr.fi -sivustolta.


Toimintalinjat

ESR-toimenpideohjelma jakaantuu viiteen toimintalinjaan. Toimintalinjojen välinen rahoituskehys näkyy alla olevassa taulukossa. Itä-Suomella on siis ohjelmassa ainoanan alueena oma toimintalinjoittainen rahoituskehyksensä.

Kuva: Toimintalijojen 1-4 (alueellinen osio) indikatiivinen rahoitus 2007-2013


ESR
(M€)

Kansallinen julkinen (M€)

Yhteensä(M€)

Toimintalinja 1

135,9

161,1

297,0

Toimintalinja 2

111,3

133,1

244,4

Toimintalinja 3

116,6

137,7

254,3

Toimintalinja 4

17,9

21,2

39,1

Yhteensä

381,7

453,1

834,8

-josta Itä-Suomi

172,6

172,6

345,2


Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Toimintalinja 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen

Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Toimintalinja 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa