Aloitus > Ajankohtaista > Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt 2000-2011
01.02.2012

Pohjois-Savon EU-rahoitteiset tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöt 2000-2011

Pohjois-Savossa on EAKR-varoin rahoitettu tällä ja edellisellä rakennerahastokaudella lukuisia tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöjä. Tavoitteena on alueen kehitystä tukevien rakenteiden ja osaamisen parantaminen, jonka kautta voidaan paremmin saada käyttöön Pohjois-Savon potentiaali nousta tietyillä aloilla kansallisesti ja kansainvälisesti vahvaksi alueeksi.

Selvityksessä on kerätty tietoa siitä, millaisia ympäristöjä on rahoitettu ja miten niitä käytetään. Lisäksi on selvitetty ympäristöihin liittyvän tiedotuksen käytäntöjen toimivuutta.

Selvitykseen on otettu mukaan vain sellaiset hankkeet, joilla on vaikutettu jonkin konkreettisen ympäristön syntymiseen tai vahvistamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa hankkeita, joissa on tehty tutkimus-, kehitys- ja oppimisympäristöihin liittyviä laitehankintoja. Useimpiin hankkeisiin on raportissa mainittujen EAKR-hankkeiden lisäksi liittynyt koulutusta, joka on rahoitettu ESR-hankkeella. Osaan ympäristöistä voi lisäksi liittyä Tekesin rahoittamia EAKR tutkimus- tai tuotekehityshankkeita sekä muuta yksityistä tai julkista rahoitusta, joita ei raportissa käsitellä.

Selvitys on luettavissa täältä

Ajankohtaista