Aloitus > Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite 2007-2013 > Alueellisen yhteistyön ohjelmat

Alueellinen yhteistyö sisä- ja ulkorajoilla 2007-2013

Alueellinen yhteistyö -tavoite

Sisärajoilla yhteistyötä toteutetaan edelleen rakennerahastojen tuella uuden Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteen puitteissa. Ulkorajoilla tapahtuvaa yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä taas rahoittavat jatkossa Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI) sekä liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA). Nämä rahoitusvälineet ovat osa EU:n ulkosuhdetoimintaa.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoite perustuu vuosina 1990-2006 toteutettuun Interreg-yhteisöaloitteeseen ja sillä tuetaan yhteistyötä erityisesti EU:n sisärajoilla. Lisäksi se osallistuu EU:n ulkorajayhteistyöohjelmien rahoitukseen.


Itä-Suomen maakunnat mukana osittain eri ohjelmissa

Valtioiden välisen yhteistyön ohjelmissa Itä-Suomi on mukana kokonaisuudessaan Itämeri-ohjelmassa sekä Pohjoisen periferian ohjelmassa. Uudet alueiden välisen yhteistyön, tiedon vaihdon ja tutkimuksen ohjelmat ovat koko Euroopan unionin laajuisia ja alkaneella ohjelmakaudella 2007-2013  niitä ovat Interreg IV C, Interact, Urbact ja Espon.

Rajat ylittävä yhteistyö EU:n ulkorajoilla toteutuu eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) kautta. Kaudella 2000-2006 ulkorajayhteistyötä on toteutettu Interreg- ja naapuruusohjelmien puitteissa. ENPI-ohjelmissa Itä-Suomesta ovat mukana Etelä-Savo Kaakkois-Suomi - Venäjä -ohjelmassa sekä Kainuu ja Pohjois-Karjala Karelia ENPI CBC -ohjemassa.