Aloitus > Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite 2007-2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite 2007-2013


EU:n rakennerahastotoimet toteutetaan jäsenvaltioissa kansallisiin strategisiin viitekehyksiin kuuluvina toimenpideohjelmina. Euroopan komissio hyväksyi Suomen rakennerahastostrategian 12.9.2007.

Manner-Suomessa laaditaan ohjelmakaudelle 2007-2013 neljä suuralueittaista (NUTS II) EAKR-toimenpideohjelmaa (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi).

EAKR-toimenpideohjelmat on laadittu maakunnan liittojen johdolla kumppanuusperiaatetta noudattaen. Kussakin maakunnassa ohjelmaesitykset käsitellään maakunnan yhteistyöryhmissä ja hyväksytään maakunnan liitoissa.

Ohjelmaesitysten yhteensovittamisesta kansalliseen rakennepolittiseen strategiaan hoitaa kansallinen strategiaryhmä. Manner-Suomen valtakunnallisen ESR-toimenpideohjelman ohjeistuksesta on vastannut työministeriö.

Alueellisen yhteistyön tavoitetta toteuttavat ohjelmat jakautuvat rajat ylittävään, valtioiden väliseen ja alueiden väliseen yhteistyön ohjelmiin.

Lait ja asetukset

Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka perustuu säädöksiin, jotka ohjaavat kehittämistoimia. Tarkemmin näistä asetuksista löytyy tietoa rakennerahastot.fi -sivustolta.