Aloitus > Etelä-Savo > Maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK)

Maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK)

Yhteistyöasiakirja kertoo maakunnan tarpeet
Itä-Suomen suuralueelle laadittua Itä-Suomen EAKR-ohjelmaa ja ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosiota konkretisoidaan maakuntatasolle vuosittain laadittavassa Etelä-Savon maakunnan yhteistyöasiakirjassa.

Maakunnan yhteistyöasiakirjassa yhteistyöryhmä yhteensovittaa seuraavan varainhoitovuoden EAKR- ja ESR-osarahoitettavien toimenpideohjelmien ja niitä vastaavan kansallisen rahoitusosuuden kohdentumisen maakunnassa rakennerahasto-ohjelmia rahoittaville valtion viranomaisille ja maakunnan liitolle.

Maakunnan yhteistyöasiakirja 2013 

Maakunnan yhteistyöasikirja vuodelle 2012 

Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011
Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010
Muutos MYAK 2010 (9.2.2010 sivu 6: Finnvera Oyj:n rahoitus)
Maakunnan yhteistyöasiakirjan lisäys vuodelle 2009
Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009
Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2008
Maakunnan yhteistyöasiakirjan vuodelle 2007