Aloitus > Etelä-Savo > Hakeminen, aikataulut ja teemat

Hakeminen, aikataulut ja teemat

RAKENNERAHASTOJEN AJANKOHTAISILTAPÄIVÄ TORSTAINA 31.1.2013

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestävät rakennerahastojen ajankohtaispäivän, jossa pääteemana on rakennerahastokauden  2014 – 2020 valmistelu ja painopisteet. Tilaisuudessa kerrotaan myös päättymässä olevan rahoituskauden 2007 – 2013 loppuvuosien keskeisistä reunaehdoista ja hankehausta. Tilaisuudessa alustajina toimivat maakuntaliiton, ELY-keskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat.

Tilaisuuden ohjelma (päivitetty 30.1.2013)

Tilaisuuden materiaat:

Kansallinen ja EU-tason valmistelu/ Johanna Osenius

Maakuntatason valmistelu/Riitta Koskinen

Maakuntatason valmistelu/ Juha Pulliainen

Ohjelmakausi 2007 - 2013/ Hanna Makkula

Kiitos osallistumisesta!

--------------------------------------------------------------

ESR-HANKEHALU ETELÄ-SAVOSSA  (19.12.2012)

Kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen mukaisissa rakennerahasto-ohjelmissa – Euroopan aluekehitysrahaston Itä-Suomen ohjelmassa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston Itä-Suomen suuralueosiossa (ESR) – on jatkuva haku.

Etelä-Savon ELY-keskus kuitenkin rytmittää ESR-hankkeiden käsittelyä niin, että 15. helmikuuta 2013 mennessä jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn samanaikaisesti.

Aiemmin Etelä-Savolle kuluvalle ohjelmakaudelle osoitettu ESR-rahoitus on jo pääosin käytetty. Ohjelmakauden lopulle Etelä-Savo on kuitenkin saanut käyttöönsä lisää rahoitusta, joka on nyt haettavissa. Painopisteet on linjattu maakunnan yhteistyöasiakirjassa 2013.

Itä-Suomen ESR-suuralueohjelman toimintalinjat:

TL 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ELY)
TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen (ELY)
TL 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen (ELY)
TL 4: jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa (ELY)

Hakemukset tulee toimittaa sekä Eura 2007 -hakujärjestelmän välityksellä että allekirjoitettuna. Hakujärjestelmä löytyy osoitteesta www.eura2007.fi


EAKR-rahoituksessa on jatkuva haku. Monessa toimintalinjassa rahoitus on pitkälti varattu hankkeille, mutta vapaana olevaa rahoitusta voi tiedustella rahoittajilta.

Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman toimintalinjat:

TL 1: Yritystoiminnan edistäminen (ELY ja Finnvera Oyj)
TL 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen
(ELY, Maakuntaliitto)
TL 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen (ELY, Maakuntaliitto)Lisätietoa ao. viranomaisilta. Etelä-Savon rahoittajaviranomaisten yhteystiedot

-----------------------------------------------------------------
 HUOM!  Rakennerahastohankkeissa on otettu käyttöön 1.6.2011 alkaen kiinteään prosenttiosuuteen perustuva välillisten kustannusten malli eli ns. flat rate.  Flat rate on EAKR:ssa 20 % ja ESR:ssä 17 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Lisätietoa uudesta kustannusmallista ja sen soveltamisesta saa työ- ja elinkeinoministeriön antamasta ohjeesta sekä Etelä-Savon rahoittajaviranomaisilta.

Rakennerahastoissa on otettu käyttöön 1.1.2012 alkaen kertakustannusmalli eli ns. lump sum. Lisätietoa tästä kustanniusmallista löytyy valtakunnallisesta rakennerahastoporttaalista

------------------------------------------------------------------

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO
Hallituskatu 3 A,  50100 Mikkeli, puh: 015-321 130

ETELÄ-SAVON ELINKEINO, -LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
PL 164, 50101 Mikkeli puh: 029 502 4000
Käyntiosoite: Jääkärinkatu 14, 50101 Mikkeli.

FINNVERA Oyj, Mikkelin aluekonttori
Linnankatu 5, 50100 Mikkeli puh: 020 46011