Aloitus > Etelä-Savo > Kehittämisen painopisteet

Kehittämisen painopisteet

Etelä-Savon kehittämistavoitteet on kirjattu  Uusiutuva Etelä-Savo strategiaan  sekä  maakuntaohjelmaan (Etelä-Savon maakuntaohjelman 2011 - 2014), joiden keskeisiä rahoitusinstrumenttejä Euroopan Unionin rakennerahasto-ohjelmat ovat. Vuosittain laadittava maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma puolestaan konkretisoi pitkän aikavälin tavoitteita käytännön tasolle Etelä-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2012-2013.

EU-ohjelmien tavoitteena Etelä-Savossa on vahvistaa osaamista ja osaamisrakenteita sekä kehittää yritysten toimintaympäristöjä. Tätä kautta halutaan tehostaa ja monipuolistaa alueen taloudellista toimintaa ja lievittää työttömyyttä.

Rahoitusta saavat kehittämishankkeet, joilla on maakuntasuunnitelman strategian mukaisia, yhteistyöasiakirjassa määriteltyjä vaikutuksia. Hankkeen pitää esimerkiksi synnyttää joko uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja tai säilyttää vanhoja. Työllisyyttä ja elinkeinoelämää tukevat hankkeet ovat tärkeysjärjestyksessä ensimmäisellä sijalla. Lisäksi hankkeiden on tuettava tavalla tai toisella kestävää kehitystä.

Maaseudun kehittämistä rahoitetaan erillisistä maaseudun kehittämisohjelmista. Eteläsavolainen maaseutu saa rahoitusta Manner-Suomen maaseutuohjelmasta, joka ei kuulu rakennerahasto-ohjelmiin.