Aloitus > EURA 2007

EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä

EURA 2007 hakijan ja rahoittajan työkaluna

EURA 2007 on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmakaudella 2007 - 2013 osarahoittamien projektien hallinnointiin tarkoitettu selainpohjainen tietojärjestelmä. Järjestelmällä hoidetaan mm. projektihakemusten, projektipäätösten, maksatushakemusten, seurantalomakkeiden ja loppuraporttien toimittaminen ja hallinnointi sekä rakennerahastotoiminnan toteutumista kuvaavien raportointitietojen tuottaminen sekä kansallisiin tarkoituksiin että Euroopan komissiolle.

Järjestelmän omistaa työministeriön rakennerahastotiimi. Järjestelmän kehitystä ja ylläpitoa rahoitetaan osittain sekä Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) että Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

EURA 2007 -järjestelmä on otettu käyttöön 22.10.2007, jonka jälkeen on ollut mahdollista täyttää EAKR-hakemuksia järjestelmän välityksellä. ESR-hakemusten täyttäminen on mahdollista 3.12.2007 alkaen.

EURA 2007 -järjestelmän hakijan ja toteuttajan palvelut löytyvät osoitteesta www.eura2007.fi.

Rakennerahastotietopalvelu

Tietopalvelu EURA-hankkeista on kaikille avoin hakupalvelu erilaisine haku- ja listausmahdollisuuksineen. Palvelu löytyy linkistä EURA 2007 -järjestelmän pääsivulta tai suoraan osoitteesta www.eura2007.fi/rrtiepa.