TÄMÄ SIVUSTO ON OHJELMAKAUDEN 2007-2013 ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMIEN PORTAALI.

UUDEN OHJELMAKAUDEN TIETOJA LÖYTYY OSOITTEESSA
WWW.RAKENNERAHASTOT.FI , JONKA EUTUSIVUN KARTASTA KLIKKAAMALLA PÄÄSEE ERI SUURALUEOSIOIHIN.

TÄMÄ SIVUSTO PIDETÄÄN AUKI VUODEN 2015 LOPPUUN SAAKKA. SIVUSTO TOIMII MM. EKSTRANETTINA JOILLEKIN VIRANOMAISRYHMILLE TOISTAISEKSI.

-----------------------------------------------------------------------

Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmat Itä-Suomessa ovat käynnistyneet vuoden 2007 loppupuolella.  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR)  ohjelmia toteutetaan Itä-Suomessa neljän maakunnan alueella. Maakunnat ovat Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo.

Rakennerahasto-ohjelmien osarahoituksella pyritään vauhdittamaan aluekehitystä, saamaan vipuvoimaa kansallisen ja alueen omien kehittämissuunnitelmien toteuttamiseksi.

Tämä sivusto esittelee myös laajemmin alueella jaettavaa EU-rahoitusta, tuo nähtäville hyväksi havaittuja kokemuksia hankkkeista ja niiden toteuttamisesta sekä kertoo muusta Itä-Suomi tasolla tapahtuvasta yhteistyöstä.

Itä-Suomen maakunnilla on sivustolla omat osionsa, joissa esitellään mm. maakuntien painopisteita kehittämistyössä, maakunnan yhteistyöryhmien toimintaa ja siihen liittyviä asiakirjoja.

Tutustukaa sivustoon ja antakaa palautetta sivuston edelleen kehittämiseksi!


Ajankohtaista