Aloitus > Kainuu > Maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK)

Maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK)


Kainuussa maakuntavaltuusto päättää EU-rahoituksen ja valtion vastinrahan suuntaamisesta. Suuntaaminen koskee EAKR ja ESR varoja sekä EU:n osallistumisesta maaseudun kehittämiseen ja kalatalouden kehittämiseen.

Rahoituksen osalta tehdään vuosittain yhteistyöasiakirja, jossa määritellään rahoittajittain tavoitteet ja suppea selostus siitä mitä aiotaan tehdä sekä arvioitu rahan tarve. Yhteistyöasiakirjan valmistelee MYR:n sihteeristö, jonka jälkeen yhteistyöasiakirjan käsittelee maakuntahallitus III (MYR) ja lopullisen päätöksen tekee maakuntavaltuusto.

Kainuun yhteistyöasiakirja 2009-2010 (ladattavissa sivun oikeasta reunasta) on hyväksytty maakuntavaltuustossa 20.10.2008.