Aloitus > Kainuu > Hakeminen

Hakeminen

Tämä sivu sisältää hakemisen kannalta oleellista tietoa Euroopan alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien hausta Kainuussa.

Alla on linkitetty hakemisen kannalta tärkeimmät ohjeistukset ja lainsäädäntö sekä linkitys Eura 2007 -järjestelmään, jossa on tarkemmat hakuohjeistukset ja hakulomakkeiden täyttöohjeet.

Huom! Hakemus tulee ensin jättää EURA-järjestelmässä viranomaiskäsittelyyn, jonka jälkeen se tulee tulostaa ja lähettää allekirjoitettuna vaadittavine liitteineen rahoittajaviranomaiselle (tarkemmat ohjeistukset Eura järjestelmän käytöstä osoitteessa www.eura2007.fi). 
Rahoittajaviranomaiset ja lisätietoja

(Nimet ja suorat numerot tästä linkistä)

Kainuun maakunta -kuntayhtymä
Kauppakatu 1, 87100 Kajaani, p. (08) 615 541
Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminta kattaa Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon sekä Suomussalmen kuntien osalta sosiaali- ja terveydenhuollon, toisen asteen koulutuksen, Kainuun keskussairaalan ja entisen Kainuun liiton palvelut. Maakunta järjestää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta. Maakunta vastaa myös nuorten ja aikuisten ammatillisesta koulutuksesta sekä lukiokoulutuksesta. Hankeasioissa palvelee Hanke ja rahoitus -vastuualue EAKR-, ESR-ohjelmissa ja Kainuun kehittämisrahan hallinnoinnissa. Maakunta hoitaa myös entisen lääninhallituksen tehtäviä hanketoiminnassa erityisesti opetusministeriön hallinnonalalla.

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja TEKES
Kalliokatu 4, 87100 Kajaani, p. 020 636 0100
ELY-keskus tukee ja neuvoo yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, osallistuu innovaatioympäristön kehittämiseen, hoitaa alueellista työvoimapolitiikkaa sekä edistää maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittymistä. ELY-keskuksesta voi hakea ESR-, EAKR- ja maaseuturahaston rahoitusta. ELY-keskus hoitaa myös entisen lääninhallituksen tehtäviä hanketoiminnassa opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.

Finnvera Oyj, Kajaanin aluekonttori
Kauppakatu 1, 87100 Kajaani, p. 020 460 11
Finnvera Oyj parantaa ja monipuolistaa yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin. Valtion omistamana rahoittajana Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja edistää toiminnallaan yritystoiminnan, alueiden ja viennin kehitystä.