Aloitus > Kainuu > Kehittämisen painopisteet

Kehittämisen painopisteet

Kainuun tärkeimmät kehittämisen painopistealueet on määritelty Kainuun maakuntasuunnitelmassa 2025 ja Kainuun maakuntaohjelmassa 2006-2010. Maakuntaohjelman vuosittaiset toteuttamissuunnitelmat (TOTSU) konkretisoivat ohjelman käytännön toteutusta.

Maakuntaohjelma 2006-2010 jakaantuu seuraaviin toimintalinjoihin:

TL1: Osaamisen vahvistaminen ja innovaatioympäristön kehittäminen
TL2: Elinkeinojen ja tuotantorakenteen kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen
TL 3: Elinvoimainen ja uudistuva maaseutu
TL 4: Hyvinvoinnin edellytysten parantaminen
TL 5: Aluerakenteen ja infrastrukuurin toimintakyvyn vahvistaminen ja ympäristön hoito
TL 6: Vuorovaikutuksen lisääminen ja yhteistyön tehostaminen

Kehittämisrahoituksen jako toimintalinjojen kesken painottuu seuraavan taulukon mukaisesti.

Taulukko: Julkisen kehittämisrahoituksen suuntaaminen

Julkinen rahoitus ja yksityinen rahoitus 2006-2010, arvio suuntaamisesta

Julkinen

Yksityinen

TL 1. Osaamisen vahvistaminen

15 %

5 %

TL 2. Elinkeinojen kehittäminen

25 %

75 %

TL 3. Elinvoimainen ja uudistuva
maaseutu (sisältää alkutuotannon
yritys- ja kehittämistuet)

7 %

10 %

TL 4. Hyvinvoinnin edellytysten
parantaminen

17 %

2 %

TL 5. Aluerakenteen ja infrastruktuurin toimintakyvyn vahvistaminen ja
ympäristön hoito

33 %

5 %

TL 6. Vuorovaikutuksen lisääminen

3 %

3 %