Aloitus > Maaseutuohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Euroopan unionissa on alkanut vuonna 2007 uusi maaseutupolitiikan ohjelmakausi. Suomeen on laadittu yksi kansallinen maaseudun kehittämisstrategia, jota tulevat toteuttamaan kaksi maaseudun kehittämisohjelmaa: Manner-Suomen ja Ahvenanmaan.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita ovat elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyminen, ympäristön tilan parantaminen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön varmistaminen.

Ohjelmassa on neljä toimintalinjaa. Ne sisältävät toimenpiteet, joilla painopisteitä käytännössä toteutetaan. Ensimmäisen toimintalinjan toimenpiteitä ovat mm. nuorten viljelijöiden tuet, maa- ja metsätaloustuottajien koulutus, maatalouden investoinnit sekä elintarvike-, puu- ja bioenergia-alan kehittäminen.

Toiseen toimintalinjaan kuuluvat mm. epäsuotuisten alueiden tuet, NATURA 2000 -alueille maksettavat tuet (LFA), maatalouden ympäristötuet sekä eläinten hyvinvoinnin edistäminen. Kolmanteen toimintalinjaan kuuluvat mm. maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen maatiloilla ja muissa maaseudun mikroyrityksissä, maaseutumatkailun kehittäminen ja maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen.

Neljänteen toimintalinjaan kuuluu paikallisten toimintaryhmien toiminta em. linjojen mukaisesti sekä ryhmien alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö.

Aimpaan ohjelmakauteen verrattuna täysin uusia toimenpiteitä ovat muun muassa tuet elintarvikkeiden jalostukseen, eläinten hyvinvointiin sekä maaseudun mikroyritysten kehittämiseen.

Ohjelmakaudella 2007-2013 maaseudun kehittämistä rahoitetaan EU:n uudesta maaseuturahastosta eli Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.


Lisää maaseudun kehittämisestä maaseutu.fi -sivustolla.