Aloitus > Itä-Suomi-yhteistyö > Ylimaakunnalliset hankkeet

Ylimaakunnalliset hankkeet

Ohjelmakaudella 2007-2013 on toteutettu useita maakuntarajat ylittäviä hankkeita, joissa toimijoita on useammasta kuin yhdestä maakunnasta.

Listaus hankkeista (hankekuvaukset tulevat esiin hankkeen nimeä klikkaamalla):

Itä-Suomen EAKR-ohjelma

Toimintalinja 2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen

Toimintalinja 3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen (kokelutoimiosio: Palvelujärjestelmien kehittäminen)


Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen osio

Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen


Toimintalinja 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen


Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen


Toimintalinja 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa