Aloitus > Itä-Suomi-yhteistyö

Itä-Suomi-yhteistyö


Itä-Suomen EU-toimisto Brysselissä toimii suuralueen yhteisenä edunvalvojana mm. EU-asioissa. EU-toimisto pyrkii parantamaan itäsuomalaisten toimijoiden menestysmahdollisuuksia EU:n erillisohjelmissa antamalla hankeneuvontaa, järjestämällä hankeseminaareja ja koulutustilaisuuksia sekä etsimällä kumppaneita kansainvälisiin hankkeisiin.

Pohjoiset harvaan asutut alueet (NSPA) -ryhmittymä on perustettu valvomaan jäsenalueidensa etua aluekehittämisen näkökulmasta. Mukana yhteistyössä ovat Itä- ja Pohjois-Suomen lisäksi Ruotsin ja Norjan pohjoiset alueet.

Itä-Suomen Business-edustusto Pietarissa palvelee erityisesti alueen yritysten Venäjä-hankkeissa (ks. tiedote yhtiöittämisestä).

Itä-Suomen maakuntien alueallianssia yhdistävät monet kehittämisen teema-alueet, joita ovat mm. metsä ja metalli, materiaalitekniikka, ICT, vapaa-aika ja matkailu, hyvinvointi, ympäristö ja energia sekä kaivannaistoiminta. Vuonna 2005 valmistuneen Itä-Suomi-ohjelman ja maakuntaohjelmien pohjalta toteutetaan maakuntien eri toimijoiden yhteisiä hankkeita.

Itäsuomalaiset toimijat tekevät yhteistyötä EU-hankkeissa myös yli maakuntarajojen. Ylimaakunnallisia hankkeiden kuvauksia löytyy tämän sivun alaotsikon alta.