Aloitus > Pohjois-Karjala > Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Maakuntatasolla toimenpideohjelman toteutuksesta ja seurannasta sekä yhteensovittamisesta muiden kehittämistoimien ja EU–osarahoitteisten ohjelmien kanssa vastaa maakunnan yhteistyöryhmä. Rakennerahastolain mukaan yhteistyöryhmän asettaa maakuntahallitus.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina tasapuolisesti alueen kehittämisen kannalta keskeiset osapuolet eli maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot sekä alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä mahdollisuuksien mukaan muut kansalaisyhteis-kuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät järjestöt.

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä 

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys

Yhteistyöryhmän pöytäkirjat:
    15.2.2007
    11.4.2007
    30.5.2007
    20.9.2007
    17.10.2007
    7.11.2007
    11.12.2007
    6.2.2008
    1.4.2008
    16.5.2008
    17.6.2008
    28.8.2008
    10.10.2008
    5.12.2008
    10.3.2009
    5.5.2009
    16.6.2009
    25.8.2009
    23.9.2009
    17.11.2009
    2.12.2009
    18.3.2010
    12.5.2010
    17.6.2010
    13.10.2010
    8.12.2010
    3.3.2011
    12.4.2011
    8.6.2011
    2.9.2011
    10.10.2011
    17.1.2012
    15.3.2012
    15.5.2012
    4.9.2012
    23.10.2012
    12.12.2012
    7.2.2013
    20.3.2013
    15.5.2013
    20.8.2013
    18.9.2013
    15.11.2013
    18.12.2013
    19.3.2014
    25.6.2014