Aloitus > Pohjois-Karjala > Hakeminen, aikataulut ja teemat

Hakeminen, aikataulut ja teemat

EU:N RAKENNERAHASTO-OHJELMIEN HAKU

EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen mukaisten rakennerahasto-ohjelmien - Itä-Suo­men EAKR-toimenpideohjelman ja ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosion - rahoitusta voi hakea jatkuvasti.

Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman haku koskee toimintalinjoja:
1: Yritystoiminnan edistäminen (ELY-keskus, Finnvera Oyj)
2: Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen (ELY-keskus, Tekes, maakuntaliitto)
3: Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen (ELY-keskus, maakuntaliitto)

Itä-Suomen ESR-suuralueohjelman haku koskee toimintalinjoja:
1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ELY-keskus)
2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen (ELY-keskus)
3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen (ELY-keskus, maakuntaliitto)
4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa (ELY-keskus)

Hakemus tulee jättää viranomaiskäsittelyyn EURA 2007 -järjestelmässä www.eura2007.fi ja kirjallisesti allekirjoitettuna toimivaltaiselle viranomaiselle. Tekesille osoitetut hakemukset toimitetaan sähköisellä julkisen tutkimuksen hakemuslomakkeella (www.tekes.fi) Tekesin kirjaamoon
.

Ennen hakemuksen jättämistä hakijaa pyydetään ottamaan yhteyttä asianomaiseen rahoittajaviranomaiseen sekä tutustumaan EAKR- ja ESR-ohjelma-asia­kir­jo­ihin, maakunnan yhteistyöasiakirjaan ja valintaperusteisiin. 

Rakennerahastohankkeissa on otettu käyttöön kiinteään prosenttiosuuteen perustuva välillisten kustannusten malli eli ns. flat rate, joka on EAKR:ssa 20 % ja ESR:ssä 17 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Lisätietoa kustannusmallista saa rahoittajaviranomaisilta sekä www.rakennerahastot.fi -sivuilta.

Yrityksen kehittämisavustusta ja yritysten toimintaympäristön kehittämis-avustusta haetaan tukimuotokohtaisilla hakemuslomakkeilla tai ELY-keskuksen internet-sivuilta löytyvän sähköisen asioinnin kautta. Hakemus tulee toimittaa ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista. Finnveran EAKR-tuetut lainat ja takaukset ovat haettavissa Finnveran internetsivuston sähköisessä asiointipalvelussa.

RAHOITTAJAVIRANOMAISET JA LISÄTIEDOT:

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO
Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 JOENSUU, p. (013) 267 4700

POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS ja 
TEKES

Kauppakatu 40 B, PL 69, 80101 JOENSUU, p. 020 63 60110

FINNVERA OYJ, Joensuun aluekonttori
Torikatu 9 A, 80100 JOENSUU, p. 020 460 11