Aloitus > Pohjois-Karjala > Kehittämisen painopisteet

Kehittämisen painopisteet

Pohjois-Karjalan kehittämistavoitteet on kirjattu maakuntasuunnitelmaan (Pohjois-Karjalan strategia 2030, pdf) sekä maakuntaohjelmaan (Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014, pdf), joiden yhtenä keskeisenä rahoitusinstrumenttina toimivat Euroopan Unionin rakennerahasto-ohjelmat.

POKAT 2014:ssa esitetään keskeiset kehittämisen painopisteet maakunnan mahdollisuuksien ja tarpeiden pohjalta sekä keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Maakuntaohjelma kokoaa ja sovittaa yhteen alueella toteutettavat EU-ohjelmat ja kansalliset erityisohjelmat.