Aloitus > Pohjois-Savo > Maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK)

Maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK)

Maakunnan yhteistyöasiakirja (MYAK) täsmentää EU:n rakennerahasto-ohjelmien (EAKR ja ESR) toimeenpanoa sovittamalla yhteen alueen kehittämiseen vaikuttavia toimenpiteitä ja rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa. 

MYAK laaditaan vuosittain ja siinä esitetään arvio maakuntaan kohdennettavien rakennerahastovarojen ja niitä vastaavan kansallisen rahoitusosuuden jakaantumisesta eri hallinnonaloille toimintalinjoittain. Asiakirja sisältää myös arvion kuntarahoituksesta ja muun julkisen rahoituksen osuuksista sekä ohjelmareservin tarpeesta maakunnassa. Siinä kerrotaan rakennerahasto-ohjelmien seuraavan vuoden painotukset ja yhteisesti sovitut hankkeiden valintakriteerit.

Maakunnan yhteistyöasiakirja 2013, 1. tarkistus (hyväksytty MYR:ssä 21.1.2013)

Maakunnan yhteistyöasiakirja 2013 (hyväksytty MYR:ssä 15.10.2012)

Maakunnan yhteistyöasiakirja 2012, tarkistus (MYR 23.1.2012)

Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2012

Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2011

Maakunnan yhteistyöasiakirjan 2010 tarkistus (korvaa edellisen vuoden 2010 yhteistyöasiakirjan)

Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2010

Maakunnan yhteistyöasiakirjan 2009 tarkistus lisäresurssien osalta.

Pohjois-Savon MYR on merkinnyt tiedokseen TEM:n vuoden 2009 ESR-kehyksen tarkistuksen 19.1.2009 kokouksessaan. Tarkistus korvaa MYAK 2009 liitteen 5.

Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2009

Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2008

Maakunnan yhteistyöasiakirja vuodelle 2007