Aloitus > Pohjois-Savo > Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen mukaisten EU:n rakennerahasto-ohjelmien Pohjois-Savossa tapahtuvaa toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden yhteensovittamista varten perustettu toimielin.

Maakunnassa ohjelmakaudella 2007-2013 toteutettavat rakennerahasto-ohjelmat ovat: 1) Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Itä-Suomen toimenpideohjelman ja 2) Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen alueellinen osio.

MYR:n asettaa Pohjois-Savon maakuntahallitus pyydettyään eri osapuolten ehdotukset edustajista ja heidän henkilökohtaisista varaedustajistaan. Yhteistyöryhmän tehtävät määritellään Pohjois-Savon MYR:n työjärjestyksessä ja sen liitteessä.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina:

1) Pohjois-Savon liitto ja sen jäsenkunnat

2) Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot

3) Alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt sekä mahdollisuuksien mukaan muut kansalaisyhteiskuntaa edustavat tai ympäristöjärjestöt ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät järjestöt.

MYR voi täydentää osaamistaan asiantuntijoiden avulla.

MYR:n toimikausi alkoi 2.4.2007 ja jatkuu ohjelmakauden 2007-2013 loppuun, kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen. Toimikautta voidaan tarvittaessa jatkaa.Vuosiksi 2013-2016 nimitetty MYR vastaa myös ohjelmakautta 2007-2013 koskevista maakunnan yhteistyöryhmän tehtävistä.

Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano valtuustokaudelle 2013-2016

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys (vahvistettu 16.6.2014)


 

Seuraava kokous ma 15.6.2015

******************************
Kokous 18.5.2015, Technopolis

Esityslista
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10

******************************

PÖYTÄKIRJAT 2015

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 tulokset Pohjois-Savossa / Pekka Kärkkäinen

Katsaus yritysrahoitukseen Pohjois-Savossa / Eija Pihlaja
- Yritys- ja kehittämisrahoituksen vuosikatsaus 2014 Itä-Suomessa
- Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - EAKR-yritysrahoitusta toimintalinjoilla 1 ja 3
tiedoksi saatetut hankkeetPÖYTÄKIRJAT 2014
Esittelyt:
- Tiina Tervaniemi: Euroopan alueiden väliset yhteistyöohjelmat ja Venäjä-yhteistyöohjelmat 2014-2020
- Tiina Tervaniemi: Kansainväliset EU-rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois-Savon kunnissa (KARA)
- Tutkimusjohtaja Anu Harkki: Laadukas ruoka, puhdas ympäristö - hyvinvoiva ihminen
-Ryhmäpäällikkö Mikko Järvinen: MTT Maaningan toimipisteen esittely
- Professori Perttu Virkajärvi: MTT Maaningan nurmitutkimus


PÖYTÄKIRJAT 2013

EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 Pohjois-Savossa / Janna Merenniemi, liite 1
Esitys Pohjois-Savon teemaohjelmiksi vuosille 2014-2016 / Jari Jääskeläinen, liite 3
Tiedoksi saatetut hankkeet, liite 5

Tiedoksi saatetut hankkeet, liite 4
Oppiva yritys -hankkeen esittely / Jari Parkkonen
Tiedoksi saatetut hankkeet, liite 9

Tiedoksi saatetut hankkeet, liite 4
Tiedoksi saatetut hankkkeet, liite 5
Tiedoksi saatetut hankkeet liite 4
Tiedoksi saatetut hankkeet liite 3
Tiedoksi saatetut hankkeet liite  7
Tiedoksi saatetut hankkeet liite 2


Ohjelmakauden 2007-2013 toteutuminen (EAKR- ja ESR-ohjelmat)
PÖYTÄKIRJAT 2012

Pöytäkirjat 2011:

Pöytäkirjat 2010:

Pöytäkirjat 2009:

Yhteistyöryhmän pöytäkirjat 2008:

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteerin katsaus Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman ja Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelman toteuttamiseen Pohjois-Savossa (20.9.2010).

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön tehtävänä on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä virkavastuulla. Siihen kuuluvat maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat sekä ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot. Sihteeristön kokoonpanosta päättää maakunnan yhteistyöryhmä.