Aloitus > Pohjois-Savo > Hakeminen, aikataulut ja teemat

Hakeminen ja aikataulut

EU-RAHOITUSTA EDELLEEN HAETTAVANA

Pohjois-Savossa on haettavana rahoitusta Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmassa sekä Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosiossa.

EAKR-ohjelmassa rahoitusta on erityisesti haettavana yritysten kehittämiseen (TL 1) ja innovaatiotoiminnan, verkostoitumisen sekä osaamisrakenteiden kehittämiseen (TL 2). ESR-ohjelmasta rahoitetaan yrityslähtöisiä koulutus- ja kehittämishankkeita. Lisäksi tuetaan koulutuksen työelämäyhteistyötä ja yritysten innovaatioympäristöä kehittäviä hankkeita. Rahoitusta voi hakea myös muilta toimintalinjoilta.

Hakemukset tulee jättää EURA-järjestelmään (www.eura2007.fi).

1.12.2012 lähtien on jatkuva haku ilman määräaikoja. Hakemukset suositellaan jätettävän viimeistään 30.9.2013, jotta rahoituspäätökset ehditään tehdä vuoden 2013 loppuun mennessä. Hankkeiden toteutus voi jatkua vuoden 2014 loppuun, perustellusta syystä 30.4.2015 saakka.

EURA-järjestelmään jätetyt hakemukset on toimitettava myös allekirjoitettuina viipymättä rahoittajaviranomaisen kirjaamoon viraston aukioloaikana.
 
Yrityksille suunnatuilla kehittämistuilla on jatkuva haku ilman määräaikoja. Tekesin tukia voi hakea Tekesin julkisen tutkimuksen hakujen määräaikoina. Näille tuille on omat hakulomakkeensa.

Hakemista varten on syytä tutustua:Rakennerahastohankkeissa on käytössä kaksi uutta kustannusmallia:

  • Kertakorvausmenettely eli lump sum (1.1.2012 alkaen). Sen tavoitteena on keventää pienten hankkeiden hallinnointia.  Se on tarkoitettu erityisesti pienille hanketoimijoille, mutta soveltuu myös suuremmille hakijoille. Hankkeen julkinen rahoitus voi olla max. 50 000 euroa. Näin rahoitetuissa hankkeissa tuensaajan ei tarvitse esittää tositteita todellisista kustannuksista, vaan maksatus perustuu hankkeessa syntyneen tuloksen tai toimenpiteiden todentamiseen.
  • Kiinteään prosenttiosuuteen perustuva välillisten kustannusten malli eli flat rate.  Flat rate on EAKR:ssa 20 % ja ESR:ssä 17 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Lisätietoa rahoittajaviranomaisilta sekä www.rakennerahastot.fi -sivuilta.

Yhteistyösopimukset:

Jos hankkeessa on useita toteuttajia, on asiasta tehtävä sopimus. Sopimusmallit hakijoiden käyttöön:

- aiesopimus hankkeen toteuttamisesta

- konsortiosopimus/yhteistyösopimus


Rakennerahastot.fi -sivustolla on lisätietoa rahoituksen hakemisesta ja hankkeiden toteuttamisesta.


Rahoittajaviranomaiset:

POHJOIS-SAVON LIITTO
Koljonniemenkatu 2, 
PL 247, 70101 KUOPIO

etunimi.sukunimi@pohjois-savo.fi

- Soile Juuti, p. 044 714 2637
- Juha Minkkinen, p. 044 714 2619
- Kari Tarkiainen, p. 044 714 2647


POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS
Viestikatu 1, PL 2000, 70101 KUOPIO

0295 026 500

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Merja Hilpinen, p. 0295 026 691

Timo Ollila, p. 0295 026 695

Yritysten kehittämisavustukset:

0295 026 500

Timo Karjalainen

Kaisa Hakala

Eija Pihlaja

FINNVERA OYJ, Kuopion aluekonttori
Haapaniemenkatu 40, PL 1127, 70111 KUOPIO, p. 020 460 11

ESR-hankkeen valintaperusteet.

ESR-hankkeen pisteytyslomake.

Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja.