Aloitus > Pohjois-Savo > Kehittämisen painopisteet

Kehittämisen painopisteet

Pohjois-Savon kehittämistavoitteet on kirjattu maakuntasuunnitelmaan (Pohjois-Savon maakuntastrategia 2030) sekä maakuntaohjelmaan (Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007-2010), joiden yhtenä keskeisenä rahoitusvälineenä toimii EU:n rakennerahasto-ohjelmat. Maakuntasuunnitelmassa asetetaan pidemmän aikavälin kehittämislinjaukset, joita maakuntaohjelma täsmentää.

Kehittämisohjelmien tavoitteena Pohjois-Savossa on vahvistaa maakunnan taloutta, parantaa työllisyyttä ja monipuolistaa elinkeinorakennetta. Talouden kasvua tuetaan yrityspolitiikalla, jolla hidastetaan väestön muuttoa ja luodaan valmiuksia uusien työpaikkojen syntymiselle. Osaamiseen panostamalla luodaan samanaikaisesti edellytyksiä elinkeinojen monipuolistamiselle.

Pohjois-Savossa EU:n rakennerahasto-ohjelmille on valittu  neljä kehittämisteemaa v. 2013 loppuun saakka:

1) energiateknologia (v. 2007-2010 energia- ja ympäristöteknologia)

2) teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät
3) mittaus- ja sensoritekniikka

4) hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen


Teemakoordinaattorit:

Eero Antikainen, energia- ja ympäristöteknologia, 044 785 6325 (eero.antikainen(at)savonia.fi)

Kai Kärkkäinen, teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät, 044 785 6297 (kai.karkkainen(at)savonia.fi). Teeman nettisivusto

Juha Palve, mittaus- ja sensoritekniikka, 040 048 8414 (juha.palve(at)vtt.fi)

Markku Viita, hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen, 044 785 6608 (markku.viita(at)savonia.fi)