Start > ESF-programmet i Fastlandsfinland

ESF-programmet i Fastlandsfinland

Åren 2007–2013 genomförs i Finland två av Europeiska socialfondens program, nämligen ESF-programmen för fasta Finland respektive Åland. Programmet för Fastlandsfinland är
uppdelat i två delar: en nationell del och en regional del.


Östra Finland ett övergångsområde

Den riksomfattande programdelen täcker trots namnet inte hela
landet, utan Östra Finland står utanför. På grund av områdets
specialställning, har Östra Finland fått en egen skräddarsydd finansieringsram, som uppföljs separat. Östra Finland kan dock
delta i den nationella delen med egna beslut och inom sin egen
finansieringsram.

Den regionala delen är uppdelad i storregionerna Södra, Västra, Östra och Norra Finland, för att det skall vara möjligt att utveckla områdena utgående från deras särdrag. Östra Finland utgör ett särskilt övergångsområde också i den regionala delen.

De nationella projekten grundar sig på tvecklingsverksamheten
som beskrivs i prioriteringarna. Projekten i de regionala delarna grundar sig i första hand på utvecklingsbehov som härstammar
från områdenas närmiljö och iakttar samma rioriteringsstruktur
som den nationella delen. Landskapets samarbetsgrupper
koordinerar verksamheten på regionnivå. De koordinerande TE-centralerna granskar ESF-genomförandet på storregionnivån.

Stadsdimensionen är inkluderad som en del i ESF-programmets
regionala del i Södra och Västra Finland. I Östra och Norra Finland är stadsdimensionen inbyggd i prioriteringarna.