Start > Programperioden 2007-2013

Mål för regional konkurrenskraft och sysselsättning

I Finland är de strategiska tyngdpunkterna för Europeiska unionens strukturfonder under programperioden 2007–2013 främjande av företagsverksamhet, främjande av
innovationsverksamhet och nätverksbildning, stärkande av kunskapsstrukturer, kompetens, arbetskraft, sysselsättning och företagsamhet samt förbättring av regionernas tillgänglighet
och närmiljö. De europeiska målen för regional konkurrenskraft och sysselsättning förverkligas med programmen ERUF och ESF.
Finansiering har reserverats separat för varje år.

I Finland genomförs fem regionala ERUF-program. Södra Finland,
Östra Finland, Västra Finland och Norra Finland samt
Åland genomför var och en ett eget program. I ESF-programmet för det finländska fastlandet ingår en riksomfattande
del och fyra regionala delar. Ytterligare uppgifter om ESF:s verksamhet fås från en separat programbroschyr om ESF samt på internet under adressen: www.strukturfonder.fi.